IMPORTAN ANNOUNCEMET

667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından Yaşar Üniversitesine geçen ve kapatılma tarihi itibariyle Erasmus hareketliliğine başlamış ve/veya tamamlamış olan öğrencilerin Erasmus hareketliliğiyle ilgili tüm işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen koordinatör üniversiteler aracılığıyla yürütülecektir. Bu bağlamda nihai raporlama ve ödeme işlemlerinin tamamlanabilmesi için, yukarıdaki kapsamdaki öğrencilerin tüm gerekli belgeleriyle (öğrenim anlaşması, yurt dışı kurumdan alınan transkript, katılım sertifikası, hibe sözleşmesi) 1 Aralık 2016 tarihine kadar koordinatör üniversiteye başvurması gerekmektedir.

All procedures for students transferring from the foundation higher education institutions closed under Decree with Force of Law No. 667 to Yaşar University, who have started and/or completed their Erasmus mobility as of the date of closure will be carried out by the coordinating universities as identified by the Higher Education Council. In this context, for the final reporting and payment processes to be completed, students falling into this category must apply to the coordinating university with all relevant documentation (learning agreement, transcript from the higher education institution abroad, participation certificate, grant contract) no later than 1st December 2016

Success and Awards

  •  “Erasmus Success Story in IP Projects” awarded by European Commission in 2012.
  •  “ECTS Label” awarded by European Commission in 2012.
  •  “Diploma Supplement Label” awarded by European Commission in 2011.
  •  “Erasmus Success Story” awarded by European Commission in 2010. In the success story brochure, Yasar University, as the only Turkish university was published with 20 other European universities
  •  “European Language Label”, 2012:
  •   Yasar University Foreign Languages School with their project, “Extra-Curricular Activities”
  •   Yasar University EU Center with the project, “Turkish Intensive Language Course”